Начало > Новини > Съдържание

Основно определение за гранит

May 15, 2017

Гранитът е вулканично изригване на лава под натиска на стапящото се състояние до повърхността на кората, магмата не изпръсква земята и бавно се охлажда под земята, образувана след втвърдяване, е дълбоко киселинно изгарящи се скали, принадлежащи към магматични скали (Магнитни скали). Гранитът се състои предимно от кварц, фелдшпат и слюда. Съдържанието на фелдшпат е 40% -60%, съдържанието на кварц е 20% -40%, цветът му зависи от вида и количеството на съставката. Скалата е твърда и гъста.