Начало > изложба > Съдържание

как да почистите кварцов плот

Jan 30, 2018
  1. Почистете рутинно с мек мокър парцал с мек препарат.

  2. Избършете течностите възможно най-скоро

  3. Използвайте почистващ препарат за повърхности и небузваща гъба, за да научите сухи или тежки утайки.

  4. Отстранете смолата, мазнината или боята с пластмасов замазка